Information om RUT-avdrag på flyttjänster.

Flyttjänster RUT-avdrag

​​​​​​​

Krav för rutavdrag:

 • Bohaget som flyttas ska tillhöra köparen.
 • Flytten ska ske mellan bostäder som köparen helt eller delvis bor i. 
 • Den firma som utför arbetet måste ha svensk F-skatt.
 • Arbetsmomenten ska ingå som ett led i flytten av bohaget.

Rutavdrag ges för:

 • flytt av hela eller enstaka delar av bohag som sker mellan bostäder
 • flytt av bohag mellan hyreslägenheter eller bostadsrätter i samma byggnad
 • flytt av bohag till och från magasin eller andra förvaringsställen, förutsatt att bohaget flyttas inom två år till den nya bostaden 
 • flytt av bohag i samband med homestyling inför försäljning av bostaden
 • ned- och uppackning, lastning, lossning eller liknande förberedelser inför flyttning
 • arbetskostnaden för en chaufför eller annan personal som transporterar bohaget
 • upp- och nedmontering av möbler som inte kan flyttas hela samt uppsättning och nedtagning av tavlor, gardiner och armaturer.
 • flytt av till exempel pianon eller andra tunga saker som ingår i bohaget.

Inget avdrag ges för:

 • flyttbil, drivmedel, flyttkartonger eller magasinhyra 
 • transporttjänster där inga andra flyttmoment ingår i arbetet
 • flytt av bohag från möbelåterförsäljare eller till och från annan privatperson
 • flytt av bohag inom samma bostad, till exempel mellan olika våningar eller rum, oavsett storlek på bostaden
 • bortforsling av skräp och gamla möbler till en återvinningsstation eller liknande.

Villkor för att få rutavdrag


För att du ska kunna ta del av rutavdraget behöver du uppfylla en del villkor och lämna korrekta uppgifter till utföraren som du har anlitat.
Rot- och rutavdraget räknas ihop och är sammanlagt max 50 000 kronor per person och år.  Det är din inkomst och hur många andra avdrag du gör som styr hur mycket just du kan få i rot- och rutavdrag. Du som köpare ansvarar för att alla villkor för  rutavdraget är uppfyllda.

Krav på dig som köpare

 • Du måste ha fyllt minst 18 år vid beskattningsårets utgång
 • Du är bosatt i Sverige eller betalar skatt i Sverige för minst 90 procent av din totala inkomst
 • Du måste ha betalat för arbetet före årsskiftet för att avdraget ska komma med i din deklaration året efter
 • Du ska ha rutavdrag kvar att utnyttja.
 • Du måste betala tillräckligt med skatt för att kunna få dra av för rutarbete.
 • Ett dödsbo kan få rutavdrag men enbart för arbete som är utfört före dödsfallet.

Bostaden


För att utnyttja rutavdraget måste du helt eller delvis bo i bostaden där tjänsten utförs. Om du har dubbel bosättning räknas båda som bostad. Även fritidshus, andelslägenhet eller en stuga som du äger eller hyr för kortare eller längre tid räknas som bostad. Du kan även få rutavdrag för arbete i dina föräldrars bostad om du har betalat för arbetet.
Som förälder kan du inte få avdrag för rutarbete i dina barns bostad. Det gäller även om du helt eller delvis äger bostaden.

Läs mer på Skatteverkets hemsida